FANDOM


Een mailserver is een server die verantwoordelijk is voor het verwerken van e-mail.

Een mailserver voert over het algemeen twee verschillende taken uit: e-mail uitwisselen met clients en e-mail routeren naar andere mailservers.